Werknemers beschermen

Wat mogen we en wat moeten we allemaal doen om onze werknemers te beschermen? Hoe gaan we gemakkelijk om met het tijdelijk inschakelen en thuislaten van onze medewerkers zonder dat onze dienstverlening en klantenservice in het gedrang komt. De realiteit is dat we ons focussen op het ondernemen en niet onmiddellijk aan de sociale ‘regeltjes’ denken. Toch zijn deze niet onbelangrijk. Als werkgever ben je verplicht om alle van toepassing zijnde uurroosters in je onderneming op te nemen in het arbeidsreglement.

Waarom? Het is nl. verboden om je werknemers buiten de opgegeven uurroosters te laten werken. Bij sociale controle wordt dan onmiddellijk geoordeeld dat de medewerker ofwel ‘in’t zwart’ aan het werk is ofwel dat het een uitzonderlijke vermeerdering van het werk is waardoor je overuren dient te betalen. Alleszins, in beide scenario’s moet je hoge boetes betalen.

Welke uurroosters zijn verplicht?

Welke uurroosters ben je verplicht om in het arbeidsreglement op te nemen? Dat zijn alle voltijdse uurroosters, de variabele deeltijdse uurroosters en de glijdende uurroosters.

Voor de deeltijdse uurroosters geldt de verplichting om deze in de individuele arbeidsovereenkomst op te nemen. Dit geldt ook voor tijdelijke deeltijdse tewerkstelling, bijvoorbeeld in het kader van tijdskrediet, thematisch verlof, deeltijdse werkhervatting bij ziekte, …

Voor de zaakvoerders die hun personeel de flexibiliteit verschaffen om te werken met glijdende uurroosters is er de wettelijke verplichting om te werken met een registratiesysteem. Het is bovendien een verplichting om alle arbeidsovereenkomsten op de werkplek te bewaren en te tonen bij een sociale inspectie. Indien de werkplek niet op hetzelfde adres is als de maatschappelijke zetel van het bedrijf, is de medewerker op verplaatsing tewerkgesteld.

Het is de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder om alle bewijzen voor te leggen, d.w.z. de arbeidsovereenkomsten en het arbeidsreglement. Deze verantwoordelijkheid dient met de nodige aandacht te worden opgenomen omwille van de zeer hoge boetes op inbreuken.

Inbreuken worden bestraft

Deze inbreuken worden bestraft in het sociaal strafwetboek met een strafrechtelijke geldboete tussen € 400 tot € 4000 of een administratieve geldboete tussen € 200 en € 2000 vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers waarbij de inbreuk is vastgesteld.

Wees dus zeer attent op deze administratieve regelingen om mogelijke kostelijke gevolgen te vermijden. Weet ook dat elke wijziging aan een arbeidsreglement volgens een welbepaalde procedure dient te worden uitgevoerd.

Solut werpt licht op je bedrijf met de HR-scan, zodat jij je niets meer hoeft aan te trekken van je personeelszaken en weer op beide oren kunt slapen.

Heb je nog vragen of wens je vrijblijvende info contacteer ons, wij zijn er altijd voor jou! 
Solut inspireert werkgevers met prikkelende blogs en belangrijke info. Succesvol ondernemen en gelukkig zijn. Wil je geen enkele blog of nieuwsbrief missen? Link dan met onze LinkedIn bedrijfspagina of volg onze Facebookpagina.

© foto: pexels.com